Psykologer

 

50Du kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du har en henvisning fra din læge, og opfylder et af nedenstående kriterier:

 1.  røveri, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt.

Lægehenvisning til behandling i henhold til henvisningsgruppe 1-8 skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Vær opmærksom på, at mange sundhedsforsikringer dækker hjælp til psykolog, hvis det er indiceret.

Find flere behandlere på sundhed.dk

Psykologer i området med tilskud fra sygesikringen:

 

Marianne Lunde Pedersen, Færgeparken 21, st,tv, 15, 3600 Frederikssund.
Telefon 2870 2873

Ingen hjemmeside.

Max B Pedersen, Færgeparken 21, 3600 Frederikssund,
Telefon 4245 4600
www.egolab.dk

Anne Lundgaard, Roskildevej 18A , 3600 Frederikssund
Telefon 6064 1508
www.psykolog-annelundgaard.dk

Marianne F Jakobsen, Færgeparken 21st, 3600 Frederikssund.
Telefon 4014 5577
Ingen hjemmeside

Jesper Conrad Rasmussen, Ny Østergade 7 2.sal, 3600 Frederikssund.
Telefon 5050 6590
Ingen hjemmeside