Praksis info

Vores mål:

Vi er til for patienterne, og vores mål er at yde kvalificeret, omhyggelig og rettidig behandling.

Om ventetid:

I perioder har vi problemer med lang ventetid. Dette kan bl.a. skyldes, at der nogle dage er mange flere syge patienter på én gang end på andre dage. Det kan være infektioner i børnefamilier og institutioner, eller i det hele taget et tilfældigt sammentræf.

Samtidig er behovet for/kravet om flere lægeydelser kraftigt voksende, og patientantallet er det samme.

Vi kan ikke afhjælpe det ved ansættelse af en ekstra læge, idet vores praksis af sygesikringen er begrænset til det antal læger vi har nu. Det bliver nøje overvåget, at vi ikke sætter lægeforbruget op.

Lægetid er ikke en uendelig ressource, og som patient er det måske en god ide at prioritere, hvad man går til lægen med.