Hvem er vi?

Lægehuset Frederikssund, Lundevej 12, stuen, er et lægehus med 3 praktiserende læger: Bettina Gregersen, Ulla Kardorf og Philip Reersted. Alle er speciallæger i almen medicin.

Vi har 5 sygeplejersker samt 1 fast lægevikar, Anne R. Petersen.

Lægehuset bidrager med videreuddannelse af læger til speciallægeuddannelsen i almen medicin samt uddanne læger i al almindelighed.