Hvem er vi?

Lægehuset Frederikssund, Lundevej 12, stuen, er et lægehus med 3 praktiserende læger: Gunna Ericson, Ulla Kardorf og Philip Reersted. Alle er speciallæger i almen medicin.

Vi har 2 konsultationssygeplejersker og 3 visitationssygeplejersker samt to faste lægevikarer, Anne R. Petersen og Saham Ghavidel.

Lægehuset bidrager med at videreuddanne læger til speciallægeuddannelsen i almen medicin samt uddanne læger i al almindelighed.