E-tidsbestilling, information om

For at du kan benytte dig af vores E-tidsbestilling, skal du være bruger af PATIENTPORTALEN.

Her kan du booke tid hos lægen samt visse undersøgelser hos sygeplejersken.

Der er nu også en mulighed for at bestille en videokonsultation hos sygeplejerske og hos lægerne.
Tiden skal du bestille via patientportalen. Selve videokonsultationen foregår via app’en “min læge”. Download app’en i App Store eller Google Play

Tid til kørekort, attester/erklæringer, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser, mindre operative indgreb, samt medicingennemgang kan ikke bestilles elektronisk, da der ofte skal afsættes mere tid til disse konsultationer.

Sygebesøg foregår efter nærmere aftale med lægen.

Vi henstiller venligst til at konsultationstiderne onsdag aften reserveres til de patienter der pga. arbejde har svært ved at komme til konsultationerne i dagtiden.

Den afsatte tid bedes respekteret, så ventetiden for den næste patient ikke forlænges.

Afbud:  Du kan melde afbud til en konsultation indtil dagen før via PATIENTPORTALEN. Ellers bedes du ringe og melde afbud på 4731 3131.

Sådan opretter du dig på patientportalen.