Vi anbefaler dig at få taget et billede til journalen.
Dette for at undgå identifikations misbrug.
Du kan henvende dig i skranken.