Kære patienter Ulla Kardorf har valgt at gå ned i tid.
Derfor vil hun kun være at træffe i klinikken 3 dag om ugen, hvoraf den ene vil være optaget af stuegang på plejehjem.
Læge Anne Petersen vil være vikar for Ulla.