Kære patienter

På grund af min alder, har jeg fået mulighed for orlov.

Med venlig hilsen
Gunna Ericson