Screening af din lungefunktion:

Rygere og tidligere rygere tilbydes lungefunktionsundersøgelse for at afklare evt. lungesygdomme af rygningen.

Kontakt visitationssygeplejersken i sekretariatet eller lægen.